Brandhistorik, utveckling och teknik

Medlem/Tidskriften

 

BHS informationsfolder att ladda ner

BHS medlemsfolder.pdf

Medlemsansöknings formulär längre ned på denna sida 

Bli medlem i Brandhistoriska Sällskapet och stöd verksamheten för ett historiskt bevarande av brandväsendets utveckling i Sverige. Brandhistoria är inte bara fordon utan ett led i samhällets utveckling.Medlemskap berättigar bl a till att deltaga i alla aktiviteter anordnade av Brandhistoriska Sällskapet. Bl a det årliga veteranbrandbilsrallyt, som arrangeras på någon plats landet, sällskapets medlemmar i ett uppskattat  rally visar upp sina  fordon för allmänheten. 
Under rallyt ska fordonens besättning vara tidsenligt klädda och fordonen rätt utrustade.
Fordonen bedöms och får utmärkelse  för sin tidstrogenhet och funktion, av en  för dagen invald jury.

Inbjudan till årsmötet  

Under veteranbrandbilsrallyt som pågår som en kamratträff under en helg, genomförs vårt  årsmöte, verksamheten diskuteras. Verksamhetsberättelse  och budget presenteras Vid en årlig museikonferens möts intresserade medlemmar för att under två dagar diskutera  gemensamma museifrågor, utbyta  idéer och hjälpa varandra vid bevarandet av fordon, föremål och dokument som  finns runt om i landet. Ett medlemsskrift med bilder och text i färg som kommer med 4 nr/år. I samband med dessa 4 årliga utskick medföljer annan viktig aktuell information  exempelvis inbjudan  till årsmöte,  rally, museikonferens. Utskicket av tidskriften sker via e-post.

 

 

 BHS är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet MHRF

Vi ger därmed våra medlemmar tillgång till MHRFs egen veteranfordonsförsäkring genom Folksam. Vi hjälper till om så behövs vid tecknande och besiktning av veteranbrandbilar

Medlemskap för Brandförsvarsförbund, Avgift 600.00

Räddningstjänst, Avgift 250.00

Räddningstjänst/Brandförsvarsförbund har förslag, rösträtt och motionsrätt och kan söka att arrangera något av påföljande års Veteranbrandbilsrally.

Medlemskap övriga: avgift 250.00

Har förslag, rösträtt och motionsrätt. Öppet för alla enskilda personer, organisationer, föreningar och museer m fl.

Medlemskap erhålls genom att betala in avgiften på:

Länsförsäkringars bank Bankgironummer 5131-6693.

Med ditt medlemskap hjälper Du föreningen att växa och driva frågor, så att vi blir en stark förening.

Medlemskapet berättigar bl a till: att deltaga i alla aktiviteter anordnade genom Brandhistoriska sällskapet, t.ex. det årliga Veteranbrandbilsrallyt, årsmötet och museiträffen. Erhålla den förmånliga MHRF försäkringen för veteranfordon. BHS har egna besiktningsmän som hjälper till med försäkring och frågor runt detta.

Aktuell information till samtliga medlemmar minst 4 ggr/år genom brandhistorisk tidskrift (elektronisk) och genom att att besöka hemsidan.

Styrelsen hjälper gärna till med frågor och funderingar. Hemsida: www.brandhistoriska.se E-post: se styrelsen

M.V.H Jonny Karlsson kassör tel 070-5484095

OBS vi behöver en e-post adress för att hålla kontakten med er. Skriv eran e-postadress som referens vid inbetalning.

 Är Du intresserad att bli medlem.  

Kontakta gärna någon person i styrelsen

använd formuläret nedan och fyll i ansökan. Under meddelanden fyller du i fordonsinnehav, om sådan finns. (Lämna tom)

 

 

 Brandhistorisk Tidskrift genom åren

 

/bhs-tidskr-nr-3-2014-omslag.jpg

 

Äldre nummer av Brandhistorisk tidskrift

2016

BHS tidskrift nr 3 2016

BHS tidskrift nr 4 2016

2015

BHS-tidskrift 1-15.pdf

bhs-tidskrift-webb-2-15.pdf

BHS tidskrift nr 3 2015

BHS tidskrift nr 4 2015

2014

BHS tidskrift nr 1 2014

BHS tidskrift nr 2 2014

BHS tidskrift nr 3 2014

BHS tidskrift nr 4 2014

BHS tidskrift nr 5 2014

BHS tidskrift nr 6 2014

  2013 

BHS tidskrift nr 1 2013

BHS tidskrift nr 2 2013

BHS tidskrift nr 3 2013

BHS tidskrift nr 4 2013

BHS tidskrift nr 5 2013

BHS tidskrift nr 6 2013

BHS tidskrift nr 7 2013

BHS tidskrift nr 8 2013

2012

 

BHS tidskrift nr 2 

2011 

BHS tidskrift nr 1 2011          

BHS tidskrift nr 2 2011  Under 2011 utkom endast 2 nr

2010 

BHS tidskrift nr 4 2010

BHS tidskrift nr 3 2010

BHS tidskrift nr 2 2010  

BHS tidskrift nr 1 2010

2009 

BHS tidskrift nr 4 2009 

BHS tidskrift nr 3 2009

BHS tidskrift nr 2 2009

BHS tidskrift nr 1 2009

 

2008 

BHS tidskrift nr 4 2008              

BHS tidskrift nr 3 2008

BHS tidskrift nr 2 2008              

BHS tidksrift nr 1 2008

2007 

BHS tidskrift nr 4 2007 

BHS tidskrift nr 3 2007

BHS tidskrift nr 2 2007

BHS tidskrift nr 1 2007

2006 

BHS tidskrift nr 4 2006              

BHS tidksrift nr 3 2006

BHS tidskrift nr 2 2006

BHS tidskrift nr 1 2006

2005 

BHS tidskrift nr 4 2005

BHS tidskrift nr 3 2005

BHS tidksrift nr 2 2005

BHS tidskrift nr 1 2005

2004 

BHS tidskrift nr 4 2004    

BHS tidskrift nr 3 2004

BHS tidskrift nr 2 2004 

BHS tidskrift nr 1 2004

2003 

BHS tidskrift nr 4 2003

BHS tidskrift nr 3 2003

BHS tidskrift nr 2 2003

BHS tidskrift nr 1 2003

2002 

BHS tidskrift nr 4 2002

BHS tidskrift nr 3 2002

BHS tidskrift nr 2 2002   

BHS tidskrift nr 1 2002

2001      

BHS tidskrift nr 4 2001

BHS tidskrift nr 3 2001

BHS tidskrift nr 2 2001

BHS tidskrift nr 1 2001

2000

BHS tidskrift nr 4 2000                    

BHS tidskrift nr 3 2000

BHS tidskrift nr 2 2000

BHS tidskrift nr 1 2000

1999

BHS tidskrift nr 1 1999

1998

BHS tidskrift nr 1998

1997 

BHS tidskrift nr 3 1997

BHS tidskrift nr 2 1997

BHS tidskrift nr 1 1997

1996

BHS tidskrift nr 1 1996