Brandhistorik, utveckling och teknik

Slangar

std-av-smalslang-armatur-1945.pdf

 Slangkärra

med fast rulle, kraftigt utförande med hjulfjädrar, redskapslåda med plats för 1 st brandpostnyckel.

För 63 mm normalslang

Avbröstbara slangrullar

på hjul avsedda att medföras på brandbil. Där de vid behov avbröstas, tas av, och transporteras till plats

Slangkärror

för olika ändamål och slangdimensioner

Slangkärror

för olika ändamål och slangdimensioner

Slangrullar

med hela gavlar. Tillverkad helt i järn. För  dimensionen 63 mm normalslang i 30, 60, 100, 125, 150 m längder

Slangrulle, för mindre dimensioner och längder

Standarstorlekar

10 m 3/4" vävslang

20 m 3/4" vävslang

10 m 1/2"-3/4" gummi

20 m 1/2"-3/4" gummi

slang

Slangskåp

för inmurning i vägg. Dubbeldörr av perforerad plåt som är åtkomlig från båda sidor.

För 30 m 63 mm normalslang

Slangskåp

Ekskåp med glasruta för upphängning av slang. Rymmer 30 m 63 mm normalslang

Slangställ

Helt i järn, vridbart på i väggen fastsatta konsoler. Tar liten plats. Slangen försvaras liggande och veckad.

För 30 m 63 mm normalslang eller 30 m 52 mm brandslang

Slangställ

Med bakstycke av trä och plåtskydd för upphängning av slang vid brandposten.

Standardutförande för

15 m 51 mm eller 63 mm brandslang

Slangomvecklingsmaskin

Genom att vecka om slang kommer den vid vecket ständiga brytningen att fördelas över hela slangens omkrets. Det medför en mer jämn fördelning av slitaget

Slanglagningsapparat

Vulkaniseringsapparat med elektrisk uppvärmning. Slangplåster av speciell gummiblandning används

Slanglagningsapparat

Vulkaniseringsapparat, enkel och praktisk för upphettning med sprit

Slangreparationslåda

Innehåll:

1 st städ med klämfjäder för niten

1 st märlspil med 2 hål

2 st huggpipo för brickorna

1 st avbitartång

1 st hammare samt kopparnitar,kopparbrickor och läderbrickor

Slangbinda

Tätar större och mindre hål

Slangbinda

Mekanisk excenterbinda som passar alla slangdimensioner

Slangpåbindningsapparat

Av trä eller järn med spole. Reglerbar tråddragning

Slangkopplingar

ABA Normalkopplingar

 

 

ABA normal-skruv

6- eller 8 kantiga med utvändig rörgänga

 

 

 

 

 

 

 

ABA normal-mutter

6 eller 8 kantig med invändig gänga

 

 

 

 

 

 

 

ABA normal strålrörsdel

För hårdlödning till strålrör

 

 

 

 

 

 

ABA normal lock

 - med kedja

 

 

 

 

 

 

ABA normaldel med normalfläns

Andra kopplingssystem

 

 

 

 

Blixtkoppling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ögonblickskoppling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekordkoppling

ABA snabbkoppling

Den s k B-kopplingen är ett

enklare utförande av ABA normalkoppling

Standstorlekar från 3/4" till 3"

Storz-koppling

1 st koppling består av 2 st lika kopplingshalvor

Giersbergskoppling

KLO -koppling

För vatten,vaccum eller tryckluft.

1 st koppling består av 2 st kopplingshalvor

Tillv. i järn eller mässing