Brandhistorik, utveckling och teknik

Om Oss

Brandhistoriska sällskapet är en rikstäckande ideell förening som har till uppgift att främja  intresset i landet av att dokumentera, bevara, samla och vårda och Svensk brandkårshistoria.
Det gäller exempelvis äldre föremål, fordon och dokument, så att framtida brandmän och kommuninvånare ska kunna se och ha förståelse för vår del i samhällets utveckling.

Brandhistoriska sällskapet i Sverige bildades den 6 Juni 1991 i Skara och den första styrelsen valdes av närvarande rallydeltagare, vilka även var sällskapets första medlemmar, tidigare hade en interrim styrelse verkat under något år för att bilda föreningen och utarbeta stadgar.

Årsmöte hålls i samband med det årliga Veteranbrandbilsrallyt som äger rum någonstans i Sverige under sommarmånaderna maj - augusti.

Föreningen har till syfte att skapa ett väl fungerande kontaktnät mellan dess medlemmar, för att förvalta, bevara och skapa möjligheter och bidraga till ett ökat intresse för Svensk brandkårshistoria.

Föreningens medlemmar är också dess styrka, kunskapen om att förädla och ta vara på vår historia finns hos medlemmarna, som alla på sitt sätt har kunskaper och intresse att bidraga till bevarandet av det svenska brandväsendets historia.

Intresset och viljan att bevara vår historia visas gemensamt av föreningens medlemmar, vid en årlig träff, med ett veteranbrandbilsrally, någonstans i Sverige. Ca 30-40 brandfordon  deltar i rallyt.