Brandhistorik, utveckling och teknik

Artiklar av Allmänt slag

Lagar och förordningar (länk)

 

Alarmsystem med radiosändare 1964

Alarmering

Avlönings och tjänsteförhållanden 1937

Beskrivning-räkneskiva.odt

Bowlinghallen och Brandförsvaret 1964

Brand och explosionsfarliga kemikalier 1964

Brandbefäl, personliga egenskaper, utbildning och arbetsuppgifter 1951

Brandchefer-album-1900-del-1.pdf, ny

Brandchefer-album-del-2-1900.pdf, ny

Brandchefens-skyldigheter-1945.pdf

Branddammar-statsbidrag-1950.doc

Brandemblem 1964

Brandkommissionens förslag 1919

Brandkårernas språngsegel

Brandkårernas Riksförbunds verksamhet 1962

Brandmateriel del 1

Brandmateriel del 2

Brandsignalanläggningar 1958

Brandskadestatistik 1922

Brandskydd-före-brandkåren.pdf

Brandsläckning förr... pumpar

Brandsyn-offentliga-1953.pdf

Brandsyn industri

Brandundersökningar PM vid 

Brandventilation Kaare Brandsjö

Bättre-brandsyner-inom-ind-1948.odt

Brandteknisk ritningsläsning SBF förlag 1965 

Byggnadsteknik KTH 1975 

Cigarr och cigarett som brandanstiftare

CTIF kongress 1963

Det moderna samhällets brandförsvar 1951

Dödsolycka genom kolsyresprinkler 1964

Eldsläckning med skum 1924 (Brandskydd)

Elektriska motorsignaler

EOL branden i Helsingborg 1964

Explosion i gasfyllningsstation 1963

Fasta släckanordningar 1958

Filmbränder, risker vid förevisning 1950

Första Kungliga brandvakt reglementet 1729

Förtjockat vatten vid brandbekämpning 1964

Grova-strålar.doc

historien-luktar-rök.pdf

Hjälpreda för landsbygdens brandsyneförättare 1954

Hydrodynamix- vatten-släckmedel 1958

Hävare

Högexpansionsskum 1964

Industritak i ny form 1964

Instruktion för motorsprut skötare

Knopar som användes av brandkåren  

Kontroll av stegar 1960

Landsbygdens larmningsproblem 1955 

Organisation vid släckning av stora bränder inom träind 1963

Overallbesiktningar och tekniska hjälpmedel. K Brandsjö 1964

expl-westbris-1946.doc

Radiotillstånd-1941.pdf

Riksbrandinsp-1946.rtf

Resolution-1942.pdf

Risker med acetylen

Rudbergs pumpar en historik

Räddningslinor 

Röde Hanen - Tänkvärda förebyggande råd 1923

Rökövningshus 1964

SFS angående ersättning för deltagande i släckning vid skogsbrand 1938 

Självantändningar.odg

Skogsbrandförordningen 1939 

Skogsbrandsläckning förr

Skummets praktiska utnyttjande 1963

Sotningsväsendets organisation 1945, synpunkter på

Sprutrummens-brandfarlighet.doc

Standardisering av brandskyddsmaterial 1950

Standardisering av brandmateriel 1964

Statens Brandskola, prospekt läroplan

Stegkonstruktioner

Svenska Brandkårernas Riksförbund

Svenska katastrofer 1941

Svenska-stadsbränder-översikt-1927.pdf

Särskilda anvisningar angående skogsbrandskyddet i krig 1943

Utbildningsreglement-aba.odt

Vattenösarna.doc