Brandhistorik, utveckling och teknik

Böcker mm

 

 

 

   
   
   
 

NY BOK! Brända Stickor

”Brända Stickor” handlar till stor del om min uppväxt på Johannes Brandstation och hur jag påverkades av att växa upp bland eld och lågor. Pappa var 1:e brandingenjör och visste hur farlig eld kan vara, han hade själv mist sin mor vid en eldsvåda. Men hans förmaningar att jag inte fick leka med eld fick motsatt effekt, för jag blev bara mer och mer fascinerad och självklart även triggad av miljön på Johannes, med alla spännande övningar jag kunde beskåda från köksfönstret.

 Tillsammans med min buskompis Uffe tände jag många eldar i Johannesparken. För det mesta gick det bra, men en gång höll den gamla klockstapeln från 1600-talet på att gå upp i rök – inte på grund av oss, utan på grund av att någon hade larmat brandkåren!

Boken är på drygt 400 sidor och rikt illustrerad med originalfotografier. Ca 125 sidor upptas enbart av bilder. Boken rymmer både humor och eftertanke och förutom uppväxten på JO handlar den om de händelserika ungdomsåren och senare frilansande dokumentärfilmare. 

Boken beräknas ha lämnat tryckeriet den 19 november och kan beställas via post, telefon eller mail från ESFilm, Erik Strömdahl, Glombo 110, 820 60 Delsbo. Tel 070-765 57 60, esfilm@mac.com Betalning via faktura eller förhandsinbetalning.

Pris 280:- inkl. moms + frakt 30:- dvs totalt 310:- (Prel. pris i bokhandeln ca )

/brandvakten.jpg

Brandvakten - Stockholms brandförsvar under gågna tider. utb 1992

 

/brandkaren-133-ar-sthlm.jpg

Brandkåren i Stockholm under 133 år. 2013

 

/brandskydd-i-utveckling-sbf.jpg

Brandskydd i utveckling 1919-1994. Svenska Brandförsvarsföreningen 1994

/brandkunskap-giselsson-mini.jpg

Brandkunskap - Krister Giselsson och Mats Rosander 1987

 

/branding-boken.jpg

Brandingenjörsboken av Kaare Brandsjö.

 

/brandbilshistoria.jpg

Brandbilshistoria - Gert Ekström, Lars Ericson och Lars-Ove Karlsson 1975

 

/brandbefal-jag-mott.jpg

Brandbefäl - minnen från mitt 1900 tal av Kaare Brandsjö

 

/fyrislund.jpg

Från Dragabrunn till Fyrislund - Uppsala brandförsvars 100 åriga historia

 

  Läs boken här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt, tidskrifter

 

Svensk Brandbefälsförenings kalender från 1946 (Bläddra i kalendern)

Detta är förlagan till Svenska Brandförsvarsföreningens "Brandförsvarskalendern" sedemera Brandskyddskalendern.

SBF förvärvade rättigheterna till Kalendern troligtvis 1968.

 

Korta anvisningar i Skogseldsläckning

Utgivare:Skogsbrandskyddskommittén i Gävleborgs län 1940

En liten trevlig skrift på 20 sidor