Brandhistorik, utveckling och teknik

Artiklar/dokument/litteratur

Artiklar av allmänt slag 

Brandskydd med rötter i medeltiden (läs...) 

brissmanhjalmens-historia.pdf

Böcker, tidskifter mm

Brandstationer på Vykort    1958 - 2008

Lagar och förordningar - från dåtid till nutid

 

Brandskyddets utveckling sedan medeltiden

När elden kommer lös har den alltid varit ett stort hot och därför har brandskyddet reglerats i lagar sedan medeltiden. Dagens anvisning för hur alla ska medverka till att hindra och släcka bränder har utvecklats sedan dess tillsammans med tillsyn och straff. Reglerna för alarmering, egna släckredskap, befälsordning och befälets befogenheter vid bränder har rötter långt tillbaka.

Oron för förödande bränder var särskilt stor i tättbebyggda städer med trähus. Allt kunde försvinna vid en brand och krav fanns på både byggande och försiktighet vilket skulle minska konsekvenserna. Mycket av brandskyddet reglerades i lokala brandordningar och den första redan år 1288 i Jönköping.

Förr i tiden släcktes bränder tillsammans av alla boende och då leddes arbetet ofta av borgmästaren. Dessa uppbåd blev med tiden mindre effektiva när tekniken förbättrades och kunskapskraven ökade. Frivilliga brandkårer bildades, den första i Göteborg 1832, och elitkårer kompletterade städernas stora allmänna brandkårer. Under senare delen av 1800-talet bildades yrkesbrandkårer i de större städerna. Först 1944 blev det krav på att alla kommuner skulle ha ett brandförsvar.

Brandskyddet reglerades i byarna på landet och när fabriker startades användes nästan alltid mycket eld så även där behövde man brandvakter och egna redskap.