Brandhistorik, utveckling och teknik

Digitalt årsmöte

Styrelsen har funderat på hur vi skall kunna genomföra vårt årsmöte och vi har insett att vi inte kan genomföra detta på något annat sätt. Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas innan årets utgång, alltså under 2020. Kolla upp din mail-box så du kan medverka. Om du är medlem men inte fått något mail från oss kontaktar du hagis.hagstrom@gmail.com 

____________________________________________________________________________

Senaste nytt om årsmötet

I den rådande situationen med coronapandemin känner vi oss tvungna att åter ställa in vårt årsmöte i Höljebacka. BHS:s styrelse återkommer med kallelse när det är möjligt att träffas på ett säkert sätt. Vi undersöker även på vad det blir för konsekvenser på att inte kunna genomföra årsmötet.


Välkomna till BHS-rally 2021  13–16/5 på Ring Knutstorp                                                                                                               

Det är med stor glädje vi nu fastställt datum för BHS-Rallyt 2021. Vi har säkrat att vi kan vara på Ring Knutstorp under Kristi Himmelfärdshelgen 2021, och vår ambition är att genomföra Rallyt med samma program som planerats för 2020. Vi har inte hunnit säkra alla eventen än, men kommer löpande att informera på vår hemsida.

Vi är medvetna om att försiktighetsåtgärder och rekommendationer kring Corona fortsatt kan påverka oss i upplägget av BHS-Rallyt 2021,

och kommer att göra alla ansträngningar för att säkra ett så Coronasäkert Rally som möjligt.

Vårt arbete att ta fram tidsprogrammet tar nu fart, och vi vill med denna info bara ge Er möjlighet att

markera i kalendern:

BHS-Rally i Kågeröd 13-16 Maj 2021.

Med vänlig hälsning                                                                                                        

Kågeröds Brandmäns Kamratförening (KBK)

Tel. Torsten 070-6888471

Tel. Christer 070-5920103

E-Mail. info@kbkf.se

 

bhs-standar.gifBrandhistoriska Sällskapet

 Brandhistoriska kamrater

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi skall kunna nå ut bredare med vår verksamhet. Både att attrahera nya medlemmar och behålla befintliga. Men även att stimulera räddningstjänsterna och kommunerna att stödja allt det ideella arbete som görs för att bevara och vårda vår historia. Något som tyvärr ofta glöms bort, inte minst i samband med de många förbundsbildningar som görs inom räddningstjänsten.

 Vi har också planer på att kunna återuppta någon form av regelbunden skriftlig information till våra medlemmar. Men för det krävs att vi får in bidrag av olika slag. Jag vet ju att det finns massor av berättelser, historier, bilder ute i landet. Och det bedrivs också en rad aktiviteter som det skulle behöva berättas vidare om. Här behöver vi alla medlemars hjälp.

Vi har också diskuterat hur vi skall kunna nå de medlemmar som är engagerade i de lokala museiföreningarna och som inte i första hand kommer på våra rallyn. Den delen av vår historia är också viktig att vårda.

Jan Wisén

Ordförande i Brandhistoriska sällskapet

jan.e.wisen@gmail.com

 

 

 

/skylt-brandstation-raa-web.jpg /vid-eldsvada-web.jpg /historik-sigtuna-hjalm-web2.jpg               Räddningstjänst/brandförsvar kan ansöka om att arrangera

Veteranbrandbilsrally.