Brandhistorik, utveckling och teknik

 

bhs-standar.gifBrandhistoriska Sällskapet

Vid Brandhistoriska Sällskapets årsmöte i maj i år blev jag vald som föreningens ordförande. För mig som alltid varit intresserad av brandkårshistoria, är detta ett mycket hedrande uppdrag.
Jag kan nu blicka tillbaka på 45 yrkesverksamma år inom räddningstjänsten. Merparten av dessa i kommunal tjänst, med start som brandman i Lidingö 1973 och fram till att jag slutade som brandchef i Storstockholms brandförsvar 2012. Jag hann också med några korta utflykter till Luftfartsverket, Länsstyrelsen och Brandskyddsföreningen. Sedan 2012 finns jag på MSB. Efter alla år på kommunal nivå är det nu stimulerande att få jobba med räddningstjänstfrågor på nationell nivå.
Som jag skrev inledningsvis har intresset vår verksamhets historia alltid funnits. Jag tycker att det är viktigt att förvalta vår historia, relatera till vad alla våra företrädare har uträttat och utvecklat och att därmed öka förståelsen för varför vår verksamhet idag ser ut som den gör.
Jag har också sedan över tio år förmånen att vara ordförande i Kamratföreningen Röde Hanen, som är en förening för kamratlig samvaro för aktiva och fd anställda vid Stockholms brandförsvar. Föreningen har som en av sina huvuduppgifter att på olika sätt bevara kårens historia. Detta sker främst genom att utveckla och förvalta brandkårsmuséet på Katarina brandstation samt en omfattande veteranbilsverksamhet.
Jag hoppas nu att jag tillsammans med den övriga styrelsen i BHS kan fortsätta föreningens stolta och viktiga tradition att främja bevarandet av brandkårshistoria i hela landet. Förutom att arrangera det årliga veteranbilsrallyt, ser jag som en viktig uppgift för föreningen att på olika sätt stödja och uppmuntra lokala och regionala initiativ till att bevara histrioria och vårda samlingar av materiel, uniformer, fotografier och annan dokumentation.
För mig är det viktigt att vi är en aktiv förening som är till för dess medlemmar. Jag välkomnar därför en aktiv dialog om vår verksamhet och tar gärna emot idéer om hur vi fortsatt ska bedriva och utveckla vår verksamhet.
Med dessa rader vill jag passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Och förhoppningsvis ses vi i Helsingborg i maj/juni i samband med årsmötet och veteranbilsrallyt 2019.

Jan Wisén Ordförande BHS

 jan.e.wisen@gmail.com

 

/skylt-brandstation-raa-web.jpg /vid-eldsvada-web.jpg /historik-sigtuna-hjalm-web2.jpg               Räddningstjänst/brandförsvar kan ansöka om att arrangera

Veteranbrandbilsrally.