Brandhistorik, utveckling och teknik

 

bhs-standar.gifBrandhistoriska Sällskapet

 

Brandhistoriska kamrater

Nu är det dags för årets höjdpunkt – Veteranbrandbilsrallyt 2019  i Helsingborg 31 maj – 1 juni. Kamraterna i Helsingborg har med den äran förberett och fixat till dessa dagar. Så jag kan lova er att det blir fina och trevliga dagar i Helsingborg med omnejd. Och som vanligt genomför vi årsmöte och medlemsträff i anslutning till rallyt.

 

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi skall kunna nå ut bredare med vår verksamhet. Både att attrahera nya medlemmar och behålla befintliga. Men även att stimulera räddningstjänsterna och kommunerna att stödja allt det ideella arbete som görs för att bevara och vårda vår historia. Något som tyvärr ofta glöms bort, inte minst i samband med de många förbundsbildningar som görs inom räddningstjänsten.

 

Vi har också planer på att kunna återuppta någon form av regelbunden skriftlig information till våra medlemmar. Men för det krävs att vi får in bidrag av olika slag. Jag vet ju att det finns massor av berättelser, historier, bilder ute i landet. Och det bedrivs också en rad aktiviteter som det skulle behöva berättas vidare om. Här behöver vi alla medlemars hjälp.

Vi har också diskuterat hur vi skall kunna nå de medlemmar som är engagerade i de lokala museiföreningarna och som inte i första hand kommer på våra rallyn. Den delen av vår historia är också viktig att vårda.

Hoppas att vi ses i Helsingborg. Inte minst på vårt medlemsmöte och årsmötet. Det är ett bra tillfälle att komma och göra din röst hörd och bidra med idéer och förslag.

 Ha en fin sommar!

 

Jan Wisén

Ordförande i Brandhistoriska sällskapet

 

 

 jan.e.wisen@gmail.com

 

/skylt-brandstation-raa-web.jpg /vid-eldsvada-web.jpg /historik-sigtuna-hjalm-web2.jpg               Räddningstjänst/brandförsvar kan ansöka om att arrangera

Veteranbrandbilsrally.