Brandhistorik, utveckling och teknik

Brandkårer

 

 

       Stad och  Länsindelad information

 Klicka på rubrikerna för information

Blekinge län  (K)  

 Dalarnas län  (W) 

Gotlands län  (I) 

 Gävleborgs län  (X)

Göteborg och Bohuslän (O)

Hallands län  (N)

 Jämtlands läns (Z)

Jönköpings län (F)

Kalmar län (H)

Kronobergs län (G)

 Norrbottens län (BD)

Skaraborgs län (R)

Skåne län  (L, M)     

 Stockholms stad/ län (A, B)

Södermanlands län  (D) 

Uppsala län (C)

Värmlands län (S)

 Västerbottens län   (AC)

 Västmanlands län (U)

Västernorrlands län (Y) 

Älvsborgs län (P)

Örebro län (T)

Östergötlands län (E)     

 

                                                          

 Fordon, Utrustning och övrigt materiel  

Brandalarmanläggningar

Brandhjälmar

Fordon

Logotyper/Märken

Pumpar/Sprutor (motor)

Sirener

Slangar/slangkärror/slangkopplingar, brandposter/munstycken/kranar

Stegar

Uniformer

Verktyg/redskap

Övrigt